Croeso

Cynllun Teithio Gwledig a Chymunedol Cymru

A ydych yn ganolfan gymunedol, neuadd bentref neu sefydliad cymunedol yng Nghymru?
A hoffech gynnal perfformiadau gan ddiddanwyr proffesiynol yn eich ardal leol?
A ydych am osgoi'r holl berygl ariannol?

 

Felly croeso i Noson Allan - cynllun teithio gwledig a chymunedol

 

Cynllun Teithio Gwledig a Chymunedol Cymru A ydych yn ganolfan gymunedol, neuadd bentref neu sefydliad cymunedol yng Nghymru? A hoffech gynnal perfformiadau gan ddiddanwyr proffesiynol yn eich ardal leol? A ydych am osgoi'r holl berygl ariannol? Felly croeso i Noson Allan - cynllun teithio gwledig a chymunedol Cynllun ydym gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy'n helpu hyrwyddwyr gwirfoddol lleol i gynnal perfformiadau proffesiynol mewn neuaddau pentref a lleoliadau cymunedol eraill ledled Cymru. Nod y wefan hon yw helpu sefydliadau cymunedol i gael y gorau o'r cynllun a chyhoeddi manylion y perfformiadau ar gyfer y cyhoedd. I argraffu ffurflenni archebu, cliciwch ar yr adran gyhoeddiadau ar frig y tudalen neu mewngofnodwch a llenwch eich ffurflen ar-lein.

Ffurflen Sut Mae Cychwyn
Canllaw cryno ar gyfer cynhyrchu posteri dwyieithog
Mae’n hawdd bod yn ddwyieithog
Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer hyrwyddwyr

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer hyrwyddwyr celfyddydau teithiol gwledig ym Mhowys ym mis Medi.

Lle: Yr Ysgubor yn y theatr Willow Globe yn Llanwrthwl Ger Llandrindod

pryd: Medi 18, 2014 Amser: 4-8 pm Mwy o wybodaeth

 

 

 

 

Chwiliwch Wefan Noson Allan
Cydnabu Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddiolchgar y nawdd ychwanegol a roddwyd i'r cynllun Noson Allan gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
Perfformiadau Sydd i Ddod
Le Navet Bete-Once Upon a Time in a Western Holton Road Primary School, Barry , 24 Medi 2014
Small World Theatre-Tales from the Taiga The Feathers Hotel, Aberaeron, Aberaeron , 25 Medi 2014
Le Navet Bete-Once Upon a Time in a Western Carnegie House, Bridgend , 25 Medi 2014
Hywel Gwynfryn-Awdur ar daith Canolfan Cefnfaes, , 25 Medi 2014
Gweld yr holl berfformiadau yn eich ardal

Sioeau a argymhellir i'w harchebu
Hiraeth... ( Buddug James Jones )
6 Impossible Things ... ( Avanti+Artizani )
A Regular Little Houdini ... ( Daniel LLewelyn-Williams )
Logic of Nothing ... ( PanGottic Circus Theatre )
Gweld yr Holl Sioeau a Argymhellir

Mewngofnodi
Enw'r Defnyddiwr
Cyfrinair

Heb gofrestru? Hyrwyddwyr - Cliciwch Yma, Perfformwyr - Cliciwch Yma