Croeso

Cynllun Teithio Gwledig a Chymunedol Cymru

A ydych yn ganolfan gymunedol, neuadd bentref neu sefydliad cymunedol yng Nghymru?
A hoffech gynnal perfformiadau gan ddiddanwyr proffesiynol yn eich ardal leol?
A ydych am osgoi'r holl berygl ariannol?

Felly croeso i Noson Allan - cynllun teithio gwledig a chymunedol


Cynllun ydym gan Gyngor Celfyddydau Cymru
sy'n helpu hyrwyddwyr gwirfoddol lleol i gynnal perfformiadau proffesiynol mewn neuaddau pentref a lleoliadau cymunedol eraill ledled Cymru. Nod y wefan hon yw helpu sefydliadau cymunedol i gael  y gorau o'r cynllun a chyhoeddi manylion y  perfformiadau ar gyfer y cyhoedd.

I argraffu ffurflenni archebu, cliciwch ar yr adran gyhoeddiadau ar frig y tudalen neu mewngofnodwch a llenwch eich ffurflen ar-lein.

 

Ffurflen Sut Mae Cychwyn
Canllaw cryno ar gyfer cynhyrchu posteri dwyieithog
Mae’n hawdd bod yn ddwyieithog
Chwiliwch Wefan Noson Allan
Cydnabu Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddiolchgar y nawdd ychwanegol a roddwyd i'r cynllun Noson Allan gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
Perfformiadau Sydd i Ddod
John Ogwen & Maureen Rhys-Rhwng Crio a Chwerthin Stafell Gefn Neuadd Aberconwy, Bae Colwyn , 24 Ebrill 2014
John Kirkpatrick-Folk Music of Shropshire & The Border Marches Sarn Village Hall, , 24 Ebrill 2014
Circus Berzercus-Funny Business The Dragon Theatre, , 25 Ebrill 2014
Fluellen Theatyre Company-Strings Of Words St Mary's Church, Haverfordwest, Haverfordwest , 25 Ebrill 2014
Gweld yr holl berfformiadau yn eich ardal

Sioeau a argymhellir i'w harchebu
My Big Fat Cow Pat Wedding ... ( Kali Theatre )
The Pearl ... ( Dumbshow )
6 Impossible Things ... ( Avanti+Artizani )
The Story Giant ... ( Shanty Theatre Company )
Gweld yr Holl Sioeau a Argymhellir

Mewngofnodi
Enw'r Defnyddiwr
Cyfrinair

Heb gofrestru? Hyrwyddwyr - Cliciwch Yma, Perfformwyr - Cliciwch Yma