Croeso

Cynllun Teithio Gwledig a Chymunedol Cymru

A ydych yn ganolfan gymunedol, neuadd bentref neu sefydliad cymunedol yng Nghymru?
A hoffech gynnal perfformiadau gan ddiddanwyr proffesiynol yn eich ardal leol?
A ydych am osgoi'r holl berygl ariannol?

Felly croeso i Noson Allan - cynllun teithio gwledig a chymunedol


Cynllun ydym gan Gyngor Celfyddydau Cymru
sy'n helpu hyrwyddwyr gwirfoddol lleol i gynnal perfformiadau proffesiynol mewn neuaddau pentref a lleoliadau cymunedol eraill ledled Cymru. Nod y wefan hon yw helpu sefydliadau cymunedol i gael  y gorau o'r cynllun a chyhoeddi manylion y  perfformiadau ar gyfer y cyhoedd.

I argraffu ffurflenni archebu, cliciwch ar yr adran gyhoeddiadau ar frig y tudalen neu mewngofnodwch a llenwch eich ffurflen ar-lein.

 

Ffurflen Sut Mae Cychwyn
Canllaw cryno ar gyfer cynhyrchu posteri dwyieithog
Mae’n hawdd bod yn ddwyieithog
Chwiliwch Wefan Noson Allan
Cydnabu Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddiolchgar y nawdd ychwanegol a roddwyd i'r cynllun Noson Allan gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
Perfformiadau Sydd i Ddod
Lighthouse Theatre Ltd-Reminiscences of Childhood Ostreme Centre, Swansea , 24 Gorffennaf 2014
howden Jones-musical evening Llanybri Community Hall, Carmarthen , 25 Gorffennaf 2014
Cabinet of Curiosities-The Shaking Tale Parc Cwm Darren, , 26 Gorffennaf 2014
Indigo Moon Theatre-Jungle Book The Red House, Merthyr Tydfil , 26 Gorffennaf 2014
Gweld yr holl berfformiadau yn eich ardal

Sioeau a argymhellir i'w harchebu
The Pearl ... ( Dumbshow )
6 Impossible Things ... ( Avanti+Artizani )
In Concert ... ( Simply Soweto Encha )
A Regular Little Houdini ... ( Daniel LLewelyn-Williams )
Gweld yr Holl Sioeau a Argymhellir

Mewngofnodi
Enw'r Defnyddiwr
Cyfrinair

Heb gofrestru? Hyrwyddwyr - Cliciwch Yma, Perfformwyr - Cliciwch Yma