Digwyddiad Noson Allan

Saturday 19 Mai 2012, 20:00:00 at Waunifor , Ceredigion
Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys y perfformiad(au) canlynol :
Bethlehem Village Band - The Bethlehem Village Band
Lleoliad
Waunifor
Maesygrugiau nr Llandysul Ceredigion Ceredigion SA39 9LX
Tocynnau £5.00
Er mwyn prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn, cysylltwch :
On the door ar 07805 258104
Yn l i Restr y Digwyddiadau